کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

محمد اخباری؛ محمد بصیری صدر


تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 163-182

حامد سالاری؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رحمان زندی


پتانسیل یابی نواحی مناسب کشت زعفران استان لرستان در تغییر اقلیم

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 89-108

علی جودکی؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 148-129

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


اثر تغییر اقلیم بر بارش، دما و کیفیت آب سطحی در حوزه اسکندری اصفهان

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 121-134

محسن طلابی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمانه پورمحمدی؛ نجمه یرمی


بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 143-156

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


تحلیل جامعه شناختی رابطه تغییر اقلیم وسرمایه اجتماعی در ایران

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 131-146

سوده هاتفی؛ عاصمه قاسمی؛ بدری برندگی؛ سعید معیا


بررسی عملکرد چهار روش کوچک‌مقیاس سازی بارش و دما تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: ایستگاه کرج

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 43-66

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ام البنی محمد رضاپور؛ حسین طبری


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در منطقه غرب و شمال غرب ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 159-170

الهام محمدی؛ سعید موحدی؛ رضا محمدی؛ صابر گلگاری


تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بر اساس طرح طبقه بندی کوپن-تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 1-11

علیرضا شکیبا؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی اکبر متکان؛ محمد رحیمی؛ آمنه دشت بزرگی؛ امین حسینی اصل


آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی


بررسی نوسانات منطقه‌ای دما و بارش در جنوب غرب آسیا

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 155-167

سید اسعد حسینی؛ لیلا مجیدی؛ عارف بالی؛ هنگامه شیراوند