درباره نشریه

نشریه پژوهش­ های اقلیم شناسی

(علمی)

 پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی به چاپ می رسد.

  • این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY 4.0 می باشد.
  • در این نشریه برای ارزیابی مقالات هزینه ای از نویسنده دریافت نمی شود.

صاحب امتیاز:                             سازمان هواشناسی کشور- پژوهشکده اقلیم ­شناسی

 ناشر:                                       پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی

 

مشهد- بلوار جمهوری اسلامی-نرسیده به پلیس راه طرق-پژوهشکده اقلیم شناسی

تلفن: 33822481-051                نمابر: 33822203-051

آدرس پست الکترونیکی: jcr@cri.ac.ir  و  تارنما:www.clima.irimo.ir