پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی به چاپ می رسد.

با توجه به نامه شماره3/12/5312 مورخ 1396/03/16 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقا کیفیت و به منظور سیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم در بررسی مقالات از سامانه همیاب سیناوب استفاده می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

جهت پیگیری تلفنی مقالات فقط روز  دوشنبه  از ساعت 8 الی 12 تماس حاصل فرمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 1-215 (سال سیزدهم | شماره پنجاهم | تابستان 1401) 

الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


رخدادهای فرین امواج سرمایی و گرمایی مناطق شمال شرقی ایران طی دوره 2020-2001

صفحه 41-60

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس رنجبر؛ آزاده اربابی سبزواری


پیش بینی سری زمانی بارش سالانه ۱۲۵ ساله مشهد

صفحه 83-94

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ نرگس عباسی؛ حجت رضایی پژند


بررسی آماری روند تغییرات دمای تر در ایران مرکزی

صفحه 95-106

امیر حسین مشکوتی؛ سارا سلیمانی؛ محمد مرادی


اثر تغییر اقلیم بر بارش، دما و کیفیت آب سطحی در حوزه اسکندری اصفهان

صفحه 121-134

محسن طلابی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمانه پورمحمدی؛ نجمه یرمی