پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی پژوهشی به چاپ می رسد.

 

 

جهت پیگیری تلفنی مقالات فقط روز  دوشنبه  از ساعت 8 الی 12 تماس حاصل فرمایید.

 

داوران این شماره:

مجید آزادی، محمد احمدی،  فرهنگ احمدی گیوی، کمال امیدوار، ایمان بابائیان، سعید بازگیر، جواد بذرافشان،

مهدی بهداروندی عسکر، زهره جوانشیری، مجید حبیبی،زهرا حضرتی، لیلی خزانه داری،

رضا دوستان، بهروز سبحانی، پروین سوادیان، هنگامه شیراوند، نرگس صالح نیا، فاطمه عباسی،

عبدالنبی عبده کلاه چی، شهاب عراقی نژاد، منوچهر فرج زاده،  الهام مبارک حسن، علی اکبر متکان،

جعفر معصوم پور سماکوش، مهدی نادی

 

شماره جاری: دوره 1400، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 1-160 (سال دوازدهم | شماره چهل و ششم | تابستان 1400) 

3. بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


4. ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

صفحه 43-56

محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه


6. تحلیل خشکسالی کوتاه مدت در استان گلستان با استفاده از زنجیرۀ مارکف و روش SPI

صفحه 73-88

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ پرویز رضائی؛ علی اصغر زاده


9. تحلیل جامعه شناختی رابطه تغییر اقلیم وسرمایه اجتماعی در ایران

صفحه 131-146

سوده هاتفی؛ عاصمه قاسمی؛ بدری برندگی؛ سعید معیا


10. دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

صفحه 147-160

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان