پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی به چاپ می رسد.

با توجه به نامه شماره3/12/5312 مورخ 1396/03/16 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقا کیفیت و به منظور سیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم در بررسی مقالات از سامانه همیاب سیناوب استفاده می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

به منظور پیگیری وضعیت مقاله با پست الکترونیکی نشریه به آدرس jcr2018cri@gmail.com مکاتبه شود.

 

 

شماره جاری: دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 1-201 (سال سیزدهم | شماره پنجاه و یکم | پاییز 1401) 

بررسی دقت مدل WRF و تصاویر ماهواره‌ای در شبیه سازی گرد‌و‌خاک جنوب شرق ایران: مطالعه موردی آوریل 2017

صفحه 48-33

سحر زیرک زاده؛ امیرحسین مشکوتی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ ساویز صحت کاشانی؛ فاضل ایرانمنش


مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

صفحه 65-49

کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی


تأثیر سامانه های سینوپتیکی بزرگ مقیاس بر وقوع فراگیر توفان تندری غرب و شمال غرب ایران

صفحه 147-162

جعفر معصوم پور سماکوش؛ فاطمه طاهری؛ سمیرا کوشکی؛ ماتیوز تازارک


بررسی اثر دمای هوای استان گیلان در تعیین زمان مناسب کشت برنج

صفحه 225-213

سیدمحمدتقی سدیدی شال؛ محمد رضا یزدانی؛ زهرا امین دلدار؛ ابراهیم اسعدی اسکویی