پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی به چاپ می رسد.

با توجه به نامه شماره3/12/5312 مورخ 1396/03/16 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقا کیفیت و به منظور سیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم در بررسی مقالات از سامانه همیاب سیناوب استفاده می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

به منظور پیگیری وضعیت مقاله با پست الکترونیکی نشریه به آدرس jcr2018cri@gmail.com مکاتبه شود.

 

 

شماره جاری: دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 1-224 (سال چهاردهم| شماره 53| بهار 1402) 

حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

صفحه 1-20

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ ابراهیم فتاحی


تخمین پتانسیل تولید گندم و جو زمستانۀ آبی به روش فائو

صفحه 21-34

فرهاد بیات؛ فریدون سرمدیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ مرحبا سحبانی


بررسی اثر تغییر اقلیم در انتقال آب بین حوضه‌ای تحت سناریوها و مدل تغییر اقلیم (حوضه تجن استان مازندران)

صفحه 35-50

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی


تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

صفحه 163-182

حامد سالاری؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رحمان زندی