راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.

 

1. مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نگارندگان بوده و قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات گردهمایی ها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2. زبان رسمی مجله، فارسی است.

تبصره 1- مقالات فارسی باید دارای چکیده مبسوط به انگلیسی (Extended Abstract) باشند.

تبصره 2- ارکان چکیده مبسوط شامل موارد ذیل باشد:

 Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywords

- خلاصه مبسوط باید حداکثر 1000 کلمه باشد.

- در چکیده انگلیسی تاریخ های شمسی به میلادی تبدیل شوند.

3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها، نمودارها و جدول ها 20 صفحه است.

4. فایل ارسالی به دفتر مجله بایستی دارای بخش های زیر باشد:

- بخش اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل: آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیام نگار (پست الکترونیک) به فارسی و انگلیسی (در یک صفحه).

- بخش دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلید واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه).

- بخش سوم: چکیده مبسوط انگلیسی مطابق توضیحات فوق (بدون ذکر مشخصات نویسندگان).

- بخش چهارم (متن اصلی مقاله فارسی): شامل1- مقدمه،2- مواد و روش ها، 3-نتایج و بحث،4- نتیجه گیری،
 5-سپاس گزاری،6-منابع.

تبصره 1: از بکاربردن اصطلاحات انگلیسی در متن خودداری شود و معادل فارسی آن در متن استفاد شده و انگلیسی آن در اولین باری که در متن استفاده شد به صورت زیرنویس ارایه گردد.

تبصره 2: استفاده از اختصارات انگلیسی و فارسی در متن مقاله بلامانع است. فقط معادل فارسی و انگلیسی کامل آن در اولین باری که در متن می آید به صورت زیرنویس نوشته شود.

5. منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشد.

تبصره 1- منابع فارسی در فهرست منابع در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شود.

تبصره 2- منابع مورد استفاده در داخل متن در انتهای جمله با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز آورده شود مانند:

بیشتر بارشهای ایران توسط بادهای غربی تامین می شود (علیجانی،1374).

تبصره 3- نحوه ارجاع منابع با تعداد متفاوت نویسندگان به صورت زیر می باشد:

الف – تعداد نویسندگان یک نفر باشد: (طاهری، 1388)

ب: تعداد نویسندگان2 نفر باشد: (مساح بوانی و مرید، 1384) 

ج: اگر تعداد نویسندگان بیش از 2 نفر باشد: (مساح بوانی و همکاران، 1387).

تبصره 4- منابع انگلیسی مانند منابع فارسی در متن مقاله ارجاع داده شوند مانند:

در بین سیستم های غربی سیکلون ها بیشترین سهم را در بارشهای ایران دارند (Harman, 1975).

تبصره 5- اگر نویسنده خارجی در داخل جمله فارسی بیاید و فاعل جمله باشد به زبان فارسی نوشته می شود. در این صورت نام و سال انتشار در داخل پرانتز به صورت زبان اصلی ارایه می گردد مانند:

اکثر اقلیم شناسان از جمله علیجانی (1386) و  یارنال (Yarnal,1992) معتقدند که بارش های سالانه از طریق افزایش بارش های شدید افزایش می یابند.

تبصره6- در مورد کتاب باید نام نویسنده‌(گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

تبصره 7- برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده‌(گان) مجزا هستند، این موارد شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده(گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب،‌ ناشر و محل انتشار است.

Book: Miller, A. Austin, 2001, Climatology, Shubhi Publications Delhi, New Delhi.

Journal: Bartholy, J., R. Pongracz, C. Torma, I. Pieczka, P. Kardos and A. Hunyady, 2009, Analysis of regional climate change modelling experiments for the Carpathian basin. International Journal of Global Warming, No. 1, pp. 238-252.

تبصره 8- ارجاع به مقاله ای که در هم اندیشی (سمینار)ها و اجلاس (کنفرانس)ها ارایه شده اند:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) بعدی، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان مجموعه یا چکیده مقالات، محل برگزاری، تاریخ برگزاری، شماره صفحات.

6. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

7. مجله پژوهش های اقلیم شناسی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

8. ارسال مقالات صرفاً از طریق تارنمای نشریه به آدرس www.clima.irimo.ir انجام می پذیرد. آدرس پست الکترونیکی نشریه  jcr@cri.ac.ir می باشد که برای پیگیری مقالات قابل استفاده است.

9. حروفچینی مقالات باید در نرم افزار Word 2003-2010 با رعایت حاشیه 3 سانتی متر از هر طرف و فاصله یک سانتی متر میان سطور صورت گیرد. مقاله باید به صورت یک ستونه با خط B Lotus تایپ شود. نسخه الکترونیکی مقاله به دو صورت  word و pdf ارسال گردد.

- در جدول 1 قلم ها و اندازه های آنها برای قسمتهای مختلف مقاله ارایه شده است.

 

جدول 1- قلم ها و اندازه های مختلف در متن مقاله

بخش مربوط به مقاله

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

B Lotus 18 Bold

نام و مشخصات نویسندگان

B Lotus 11

آدرس اینترنتی

Times 11

سرعنوان ها

B Lotus 14 Bold

متن چکیده فارسی

B Nazanin 10, Italic

واژه های کلیدی

B Lotus 11

متن مقاله

B Lotus 11

زیرنویس جداول و تصاویر

B Lotus 10 Bold

منابع لاتین

Times 10

چکیده انگلیسی

Times 12

منابع فارسی

B Lotus 11

نشانی دفتر مجله: مشهد- بلوار جمهوری اسلامی – خیابان صابر- ص پ 676-91735 - دفتر مجله پژوهش های اقلیم شناسی

شماره تماس:33822481-051 داخلی 218 (فقط روزهای یکشنبه از ساعت 8 الی 13)

شماره فکس: 33822311-051

سایت اینترنتی جهاد دانشگاهی:     http://www.sid.ir

سایت اینترنتی مگ ایران:     http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:  http://www.isc.gov.ir