دوره و شماره: دوره 1402، شماره 54، مهر 1402 (سال چهاردهم| شماره 54| تابستان 1402) 
آشکار سازی تغییر اقلیم با تحلیل روند وقوع رخدادهای فرین اقلیمی در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 37-54

مهران زند؛ سارا غلامرضایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی


تحلیل الگوی فضایی توزیع نقاط آتش‌سوزی همراه با باد فون در شهر رشت

صفحه 55-60

غلامرضا نوروزی گوهری؛ پرویز رضایی؛ نصرالله مولایی هشجین


بررسی تغییرات مقادیر حدی دما و بارش ایران در 60 سال گذشته

صفحه 163-178

شراره ملبوسی؛ فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


استراتژی غیرسازه‌ای بیمه در کشورهای توسعه‌یافته جهت سازگاری با تغییر اقلیم

صفحه 179-199

اسماء حمزه؛ محمدرضا فرزانه؛ محمدجواد خردادی؛ فائزه بنی مصطفی عرب


پیشنگری تبخیر - تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (مطالعه موردی: تبریز)

صفحه 191-204

منصور چترنور؛ میر ناصر نویدی؛ ناصر دواتگر؛ نسرین مرادی مجد؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ بهاره دلسوز خاکی