دوره و شماره: دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 1-224 (سال چهاردهم| شماره 53| بهار 1402) 
حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

صفحه 1-20

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ ابراهیم فتاحی


تخمین پتانسیل تولید گندم و جو زمستانۀ آبی به روش فائو

صفحه 21-34

فرهاد بیات؛ فریدون سرمدیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ مرحبا سحبانی


بررسی اثر تغییر اقلیم در انتقال آب بین حوضه‌ای تحت سناریوها و مدل تغییر اقلیم (حوضه تجن استان مازندران)

صفحه 35-50

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی


تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

صفحه 163-182

حامد سالاری؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رحمان زندی