دوره و شماره: دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401 (سال سیزدهم| شماره چهل و نهم| بهار 1401) 
تشخیص فاز بارش در فواصل زمانی ساعتی و روزانه در شمال غرب ایران

صفحه 15-26

الناز استادی؛ سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ علی محمد خورشیددوست


‏بررسی سازوکار و چشمه گردوخاک فراگیر در استان خراسان رضوی توسط مدل RegCM4 و HYSPLIT: مطالعه موردی (اول ژوئیه سال 2014)

صفحه 27-44

ابراهیم فتاحی؛ محسن عراقی زاده؛ الهام مبارک حسن؛ سکینه خانسلاری؛ نسیم حسین حمزه


شناسایی سازوکار باد گپ کویر لوت (کولوجا)

صفحه 45-61

نیما فریدمجتهدی؛ قاسم عزیزی؛ سمانه نگاه؛ حسین عابد


تخمین حداکثر بارش محتمل(PMP) با رویکرد پیش بینی سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 103-114

مهدی اصلاحی؛ فرناز پوراصغر؛ ناصر منصوری درخشان؛ یونس اکبرزاده


واکاوی آماری و همدیدی سامانه بارشی منجر به سیلاب دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق کشور

صفحه 149-162

هنگامه شیراوند؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سید اسعد حسینی؛ زرین طحان