دوره و شماره: دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 1-186 (سال یازدهم | شماره چهل و دوم | تابستان 1399) 
نواحی امواج گرمایی ایران

صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


تحلیل سری‌های زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران

صفحه 61-76

مریم ثنایی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا


بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران

صفحه 109-124

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی سالاری


تحلیل اثرات گرد و غبار بر مقره‌های برق دراستان خوزستان

صفحه 125-135

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل


آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی


بررسی نوسانات منطقه‌ای دما و بارش در جنوب غرب آسیا

صفحه 155-167

سید اسعد حسینی؛ لیلا مجیدی؛ عارف بالی؛ هنگامه شیراوند


بررسی رفتار حرارتی دوره OHP بناهای مسکونی خاک‌پناه در میمند کرمان

صفحه 177-192

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی