کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مطالعه موردی پیش بینی تغییرات میانگین دمافصلی شهرستان الشتر با استفاده ازمدل شبکه عصبی ومدل سری زمانی آریما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

منیژه ظهوریان؛ علیرضا شکیبا؛ مهناز حسنوند؛ رضا برنا


کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 75-86

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی