کلیدواژه‌ها = سری زمانی
پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 83-100

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


کاربرد مدل سری زمانی برای تخمین میزان بارش ماهانه در استان کرمانشاه

دوره 1399، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 121-132

لیلا تیموری یگانه؛ مریم تیموری یگانه


تحلیل سری‌های زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 61-76

مریم ثنایی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا