کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


تحلیل سری‌های زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 61-76

مریم ثنایی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا


پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای

دوره 1396، شماره 31، مهر 1396، صفحه 137-149

حسن صالحی؛ ذوالفقار رضاپور؛ کیوان نامجو


مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 97-110

محمود خسروی؛ محسن بستانی؛ محمد علی عزیزاقلی؛ مصدق گودرزی فر