نویسنده = رضا برنا
مطالعه موردی پیش بینی تغییرات میانگین دمافصلی شهرستان الشتر با استفاده ازمدل شبکه عصبی ومدل سری زمانی آریما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهناز حسنوند؛ منیژه ظهوریان پردل؛ رضا برنا؛ علیرضا شکیبا


دورنمایی از شرایط تغییر اقلیم ۵۰ سال آینده استان خوزستان با تاکید بر عنصر دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

یاسر زکوی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی؛ جبرائیل قربانیان


تحلیل سینوپتیکی بارش‌های سیل آسای فروردین 1398ایران (مطالعه موردی استان لرستان)

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 21-36

رسول نوری آرا؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا