نویسنده = رضا دوستان
تحلیل الگوهای جوی وقوع بارش‌ شدید در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

رضا دوستان


تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


نواحی امواج گرمایی ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 59-75

نوید حیدری؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان