کلیدواژه‌ها = استان مازندران
بررسی روند تغییر و پیش نگری برف مرز ارتفاعات البرز استان مازندران در فصل زمستان، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 157-175

رحیم یوسفی زاده؛ ساویز صحت؛ خلیل غلام نیا؛ علی ملکی؛ گلزار عینالی


شناسایی توزیع زمانی و مکانی نمایه‏های جوی فرین در استان مازندران

دوره 1399، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 119-131

زهرا قصابی؛ محمد علی ملکی؛ آزیتا امیری؛ مهدی پاشائیان؛ رحیم یوسفی زاده


بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر

دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 49-60

فاطمه زهرا متولی طاهر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد