بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی الگوهای همدیدی بارش فرین استان مازندران در ماه اکتبر پرداخته شده است. برای تعیین روزهای بارانی از داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی وزارت نیرو طی 1993-2011 استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه آماری، شدت بارش در ایستگاه‌های غربی استان بیشتر و در ایستگاه‌های مرتفع، کمتر است. از آنجا که در این پژوهش پرباران‌ترین ماه در استان مازندران ماه اکتبر بود، بنابراین این ماه برای بررسی انتخاب شده است. پس از تعریف شاخص، میانگین بلندمدت، میانگین روزهای بارانی و میانگین روزهای با بارش فرین مورد مطالعه همدیدی قرار گرفت. بدین منظور از داده‌های مرکز اروپایی پیش‌بینی جوی میان مقیاس (ECMWF)با تفکیک زمانی 24 ساعت و تفکیک فضایی 75/0 درجه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیوستن زبانه‌ای از جت قطبی به جت جنب‌حاره‌ای موجب تقویت مولفه نصف‌النهاری باد و در نتیجه تشدید فرارفت‌های دما و رطوبت می‌شود. از عوامل موثر دیگر حضور یک واچرخند بر روی دریای خزر است به‌گونه‌ای که جریانات جنوب‌سوی آن، هوای مرطوب را از روی دریا به سواحل می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of extreme precipitation in Mazandaran Province in October

نویسندگان [English]

 • F. Z. Motevalli-Taher 1
 • F. Ahmadi-Givi 2
 • P Irannejad 2
1
2
 1. Bagheri, S., 1993, Study of Flood-Generating Synoptic Systems in the North of Iran, M.Sc. Thesis in Meteorology, Institute of Geophysics, University of Tehran.
 2. Carvalho, L. M. V., C. Jones and B. Liebmann, 2002, Extreme precipitation events in southeastern of the South  America and large-scale convective patterns in the South Atlantic Convergence Zone, J. Climate, Vol. 15, pp. 2377-2394.
 3. Groisman, P. Y. and 13 Co-authors, 1999, Changes in the probability of heavy precipitation: Important indicators of climatic change, Climatic Change, Vol. 42, pp. 243-283.
 4. Groisman, P. Y., R. W. Knight, D. R. Easterling, T. R. Karl, G. C. Hegerl and V. N. Razuvaev, 2005, Trend in Intense Precipitation in Climate Record, J. Climate, Vol. 18, pp. 1326-1350.
 5. Hellström, C., 2005, Atmospheric conditions during extreme and non-extreme precipitation events in Sweden, Int. J. Climatol., Vol. 25, pp. 631-648.
 6. Hitchens, N. M., R. J. Trapp, M. E. Baldwin and A. Gluhovsky, 2010, Characterizing Sub-diurnal Extreme Precipitation in the Midwestern United States, J. Hydrometeor., Vol. 11, pp. 211-218.
 7.  Karagiannidis, A. F., T. Karacostas, P. Maheras and T. Makrogiannis, 2012, Climatological aspects of extreme precipitation in Europe, related to mid-latitude cyclonic systems, Theor. Appl. Climatol., Vol. 107, pp. 165-174.
 8. Katiraee Boroujerdi, P. S., S. Hajam and P. Irannejad, 2007, Portion of changing frequency and intensity of daily precipitation in trend of rain in Iran during 1960-2001, J. Earth and Space Physics, Vol. 33, No. 1, pp. 67-83.
 9. Khalili, A., S. Hajam and P. Irannejad, 1991, Climate of Iran, Vol. IV: Climate Classification, Comprehensive Water Plan of Iran, JAMAB Consulting Engineers.
 10. Liebmann, B., C. Jones and L. M. V. DE Carvalho, 2001, Interannual Variability of Daily Extreme Precipitation Events in the State of Sa˜o Paulo, Brazil, J. Climate, Vol. 14, pp. 208-218.
 11. Mofidi, A., A. Zarin, and G. Janbaz Ghobadi, 2007, Determining the synoptic pattern of autumn heavy and extreme precipitations on the southern coast of the Caspian Sea, J. Earth and Space Physics, Vol. 33, No. 3, pp. 131-154.
 12. Moradi, H. R., 2006, Forecast of occurring flood based on synoptic system situation on south coast of the Caspian Sea, J. Geographic Research, Vol. 55, pp. 109-131.
 13. Poratashi, M., 2005, Synoptic study on Extreme precipitation (more than 200 mm in 24 hours) from warm advection in middle layer of the atmosphere on south coast of the Caspian Sea, M.Sc. Thesis in Meteorology, Islamic Azad University.
 14. Rodrigo. F. S., 2010, Changes in the probability of extreme daily precipitation observed from 1951 to 2002 in the Iberian Peninsula, Int. J. Climatol., Vol. 30, pp. 1512-1525.
 15. Steensen, B., M., H.´Olafson, and M. O. Jonassen, 2011, An extreme precipitation event in Central Norway, Tellus, Vol. 63A, pp. 675-686.
 16.  Zhai, P., X. Zhang, H. Wan and X. Pan, 2005, Trends in Total Precipitation and Frequency of Daily Precipitation Extremes over China, J. Climate, Vol. 18, pp. 1096-1108.