کلیدواژه‌ها = من-کندال
تحلیل روند تغییرات پدیدۀ گرد و غبار ناحیۀ غرب ایران طی دورۀ آماری 2018-1979

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 147-162

طیبه اکبری ازیرانی؛ آمنه یحیوی دیزج؛ قاسم کیخسروی


مطالعه روند تغییرات فصلی و سالانه بارش با روش رگرسیون چندک (مطالعه موردی: ایستگاه هاشم‌آباد گرگان)

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 89-104

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی قلعه


بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 109-124

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی سالاری


شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 111-124

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی؛ لیلا ثابت دیزاوندی