نویسنده = فروزان ارکیان
ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

دوره 1396، شماره 31، مهر 1396، صفحه 89-102

محمد مرادی؛ مهرنوش سلیقه زاده؛ فروزان ارکیان


بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی)

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 49-80

غلامرضا دنیادوست؛ فروزان ارکیان؛ عباس رنجبر؛ محمد میرزایی


واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388)

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 23-34

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ فروزان ارکیان؛ نجمه کفاش‌زاده؛ محدثه امیرطاهری افشار