شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی

2 استادیار، پژوهشکده هواشناسی

3 دانشیار، پژوهشکده هواشناسی

چکیده

سامانه جنوبی یکی از سامانه های بارشی است که در آن کم فشار بسته ای از ناوه فشاری وارون دریای سرخ جدا می شود و در حین حرکت شرق سوی خود از مناطق جنوبی ایران عبور می­کند و سبب ریزش بارش­های متوسط و سنگین در این مناطق می­شود. در این مقاله با نگاهی کوتاه به مبانی نظری، یک الگوریتم مناسب برای شناسائی سامانه­های یاد شده در دوره آماری 2015-1986، طراحی شد که اجرای آن منجر به شناسائی 158 سامانه جنوبی در این دوره آماری گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم طراحی شده به دلیل در نظر گرفتن ساختار دینامیکی این سامانه­ها، در شناسائی سامانه­های جنوبی از توانائی بالائی برخوردار است. همچنین دیده شد که در سال 1994 ، دوازده مورد سامانه جنوبی از منطقه مطالعاتی عبور کرده است ولی در سال­های  1987، 1990، 1991، 2000، 2004، 2009 و 2010 این تعداد سه مورد بوده است. بعلاوه ماه­های آوریل با فراوانی 4/18 درصد بیشترین تعداد رخداد و اکتبر با 8/3 درصد کمترین فراوانی رخداد سامانه جنوبی را به خود اختصاص می­دهد. بررسی­ همدیدی و دینامیکی دو حالت موردی نشان داد که نحوه شکل گیری و ساختار سامانه­های جنوبی مشابه سامانه­های عرض­های میانی است و کژفشاری شدید، فرارفت دمایی زیاد، هسته سرد و حرکت چرخندی در راستای قائم از مهمترین ویژگی­های این سامانه می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Southern Low Pressure Systems

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Pouratashi 1
  • mohammad moradi 2
  • Ebrahim fattahi 3
1 Ph. D. Candidate of Meteorology, Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC)
2 Assistant Professor of Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC)
3 Associate Professor of Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC)
چکیده [English]

In this study, using the theoretical basis, an algorithm was designed to identify southern system for the period of 1986-2015 which led to identification of 158 southern low pressure systems. Then two of them were selected for synoptic and dynamic analysis.
According to the results, the designed algorithm has ability to identify southern systems. The results showed that formation and structure of southern low pressure systems were very similar to mid-latitude weather systems and differed from thermal low pressure systems. Strong baroclinicity, strong temperature advection in low levels, cold pool in mid-levels and cyclonic circulation in air columns are the most important characteristics of southern low pressure systems that are basically different from thermal low pressure systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Southern Low pressure
  • thermal low pressure
  • south-west of Iran