شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی تهران

2 دانشیار گروه هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی تهران

3 استادیار هواشناسی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی تهران

چکیده

یکی از مشکلات زیست محیطی کشور ما، وقوع رخداد توفانهای گردوخاک به­ویژه در استانهای غرب و جنوب­غربی کشور است این مطالعه، به بررسی توفان شدید 9 تا 12 شهریور  1394 می‌پردازد که بخش وسیعی از کشور را تحت­تاثیر قرار داد. بررسی حداقل دید افقی نشان­دهنده کاهش شدید دید در سراسر ایران  به­ویژه غرب و جنوب­غربی کشور است. بررسی­های همدیدی نشان می­دهد که وجود کم فشار دینامیکی  بر روی کشورهای سوریه و عراق سبب وزش باد شدید در بیابانهای واقع در شرق کشور سوریه و کشور عراق و گسیل گردوخاک می­شود. از طرف دیگر در سطوح بالا به دلیل وجود یک ناوه عمیق در منطقه، گردوخاک تا ارتفاعات بالاتر جوی منتقل شده و توسط بادهای غرب و شمال­غربی به داخل ایران وارد شده است. مقادیر مثبت تاوایی نسبی در کشور سوریه و شمال غربی عراق، نشان­دهنده وجود حرکات صعودی در این منطقه است. خروجی مدل HYSPLIT و تصاویر ماهواره‌ای  EUMETSAT نیز چشمه گسیل گردوخاک را در کشور سوریه نشان می­دهد. خروجی مدل WRF-Chem برای غلظت ذرات گردوخاک نیز شروع گسیل از شرق سوریه و به تدریج انتقال آن به سمت غرب و جنوب غربی و نفوذ آن به مناطق مرزی ایران را به خوبی نشان می­دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل WRF-Chem به خوبی چشمه گسیل، روند افزایش گردوخاک و روز حداکثر گردوخاک را نشان می­دهد. خروجی غلظت مدل EURAD نشاندهنده آن است که گردوخاک از چشمه­های داخلی نشات گرفته است که با مدل WRF-Chem و تصاویر ماهواره همخوانی ندارد. این مدل الگوی گردوخاک را به خوبی در غرب و جنوب­غربی نشان نمی­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dust storms simulation using WRF-Chem and EURAD models in the summertime 2015 (case study)

نویسندگان [English]

  • Nasim Hossein Hamzeh 1
  • Ebrahim Fattahi 2
  • Abbas Ranjbar 2
  • mojtaba zoljodi 3
  • parvin ghafarian 3
1 PhD. Student of Meteorology of Meteorological Institute, Tehran,
2 Association Professor: Faculty of Meteorological Institute, Tehran,
3 Assistant Professor: Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran
چکیده [English]

Satellite images show that WRF/CHEM model has simulated emission, source, diffusion as well as the extent of the areas covered with dust very well.  Comparing PM10 concentration of the model outputs with Environment Organization data, show that WRF/CHEM model forecast daily changes very well. But model underestimate significantly in quantity of concentration. These errors may be are due to a model considering only dust quantity but other pollutants have affects on visibility. EURAD model has wrong prediction in dust storm sources and it simulates it in central of our country. In general, it can be said that in this event, dust concentration has been underestimated by WRF/CHEM model especially in maximum amount of PM10 concentration and EURAD model does not simulate dust concentration correctly in amounts and dispersion patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storms
  • WRF-CHEM model
  • satellite images
  • dust concentration