تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، کارشناس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، یزد،

2 کارشناس ارشد هواشناسی، مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، آدرس پستی: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات استان

چکیده

یکی از چالش‌های مهم در ارزیابی باروری ابرها تعیین منطقه تحت تأثیر مواد باروری، موسوم به منطقه هدف است. در روش فعلی تعیین منطقه هدف، در ارزیابی پروژه باروری ابرها در ایران، مواد باروری از محل شلیک به مدت دو ساعت با استفاده از داده سرعت و جهت باد خروجی مدل WRF در راستای باد، در محیط GIS انتقال داده می‌شود. با وجود پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در روش‌های تعیین منطقه هدف، در این مقاله سعی شده با به‌کارگیری مدلپخش مواد، روش جدیدی برای مشخص نمودن منطقه هدف ارائه گردد. در این روش با انتخاب یکی از پروازهای باروری، مدل WRF برای روز عملیات اجرا گردیده و نتیجه این اجرا به همراه مشخصات نقاط شلیک مواد باروری، به عنوان ورودی به مدل Hysplit داده شده و پس از انتقال دو ساعته مواد باروی توسط مدل، نقاط خروجی حاصل برای ترسیم منطقه هدف مورد استفاده قرار گرفته شده است. مقایسه منطقه هدف حاصل از روش این مقاله و روش فعلی به کار رفته در ارزیابی باروری ابرها در ایران، نشان دهنده تطابق و هم‌پوشانی مناسب دو منطقه بوده و برای این مورد مطالعاتی می‌تواند با دقت خوبی جایگزین منطقه هدف محاسبه شده با روش انتقال مواد باروری بر روی نقشه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Cloud Seeding Target Area Using HYSPLIT Model

نویسندگان [English]

  • Ali Fallahi 1
  • Fateme Moradian 2
1. Khatibi Sarabi, V., 2011; A review and modification of the utilization of cloud seeding technology for water extraction in Iran and comparing the result by the other succeed projects. Iran Water Resources Management Company Research Projects, code: WRE1-86075.
2. Seyed Hasani M., 2012; Cloud Seeding from Idea to Reality, Water Research Institute. 
3. Bureau of Reclamation (BR), 2006, Optimizing Cloud Seeding for Water and Energy in California, U.S. Technical Service Center, Steven M. Hunter, Denver, Colorado, Commission Contract No. Insert: # 500-99-013, Commission Work Authorization No: 103, Prepared for: Public Interest Energy Research (PIER) Program, California Energy Commission, CEC-500-2007-008.
4. Changnon Stanley A.; 1973; A Review of Methods to Evaluate Precipitation Modification in North America, Head, Atmospheric Sciences Section, Illinoise State Water Survey, Urbana, Illinois.
5. Deshler, T. L., and D. W. Reynolds, 1990, The persistence of seeding effects in a winter orographic cloud seeded with silver iodide burned in acetone. J. Appl. Meteor., vol 29.
6. Hunter, Steven M., 2011, Answers to Frequently Asked Questions About Cloud Seeding to Augment Mountain Snowpacks., North American Interstate Weather Modification Co.
7. Weather Modification Association, 2004, Critical Issues in Weather Modification Research.
8. Weather Modification, Inc (WMI), 2005; Wyoming Level II, Weather Modification Feasibility Study, for the Wyoming Water Development, Commission; http://www.wwdc.state.wy.us/