واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی، دانشگاه یزد،ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

بارش یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می‌باشد خصوصا اگر در پهنه جغرافیایی بزرگی رخ دهد. در این مقاله ‌بارش فراگیر20 تا 24 فروردین 1386 (9تا12آوریل 2007) جنوب غربی و نیمه جنوبی ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌است. جهت این بررسی نقشه‌های روزانه فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرخندگی و امگای ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش تا 24 ساعت بعد از وقوع آن از سایت NCAR/NCEP استخراج شده و سپس در نرم‌افزار GRADS این نقشه‌ها ترسیم و تفسیرگردید. عناصر اقلیمی مورد استفاده در این تحلیل شامل آمار روزانه دما، رطوبت نسبی و‌ بارش 12ایستگاه منتخب در این منطقه از ایران است، و برای محاسبه میزان ناپایداری از داده‌های جو بالا و شاخص‌های ناپایداری ایستگاه اهواز استفاده شده‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که واچرخند مستقر برروی دریای سیاه با ریزش هوای سرد عرض‌های بالاتر به قسمت عقب سامانه کم‌فشار سودانی سبب فعال شدن این سامانه شده‌است. اسقرار دو سامانه پرفشار یکی در شمال ایران و دیگری در غرب و شمال غرب ایران باعث استقرار چند روزه سامانه کم‌فشار در منطقه و نصف‌النهاری شدن جریان بادهای غربی و عمیق شدن ناوه تراز 500 هکتوپاسکال و افزایش تاوایی و ناپایداری جو در این روزها در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران شده‌است. همچنین این سامانه از طریق آب‌های گرم جنوبی ایران در تاریخ 20تا24فروردین 1386(9تا12آوریل 2007) تغذیه شده و سبب رخداد بارش و آب گرفتگی و سیلاب در در حدود 20 استان به ویژه استان‌های جنوبی و جنوب غربی شده‌است. همچنین مقدار شاخص‌های ناپایداری نیز وجود جو ناپایدار و کژفشار در این روزها در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران را تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of dynamic Widespread Rainfall 20 to 24 farvardin 1386 (9 to 12April 2007) South and South-West of Iran

نویسندگان [English]

 • Kamal Omidvar 1
 • Hussein Koushki 2
 • Reza Ebrahimi 3
 • Azadeh Yadollahi 4
 1. Alijani, B. 2001. Synoptic climatology, the organization, first published in 2001.
 2. Agustin J., A. Genoves, M. A. Picornell, J. Campins, R. Riosalido and O. Carretero. 2001, Western Mediterranean cyclones and heavy rain. Part 2: Statistical approach, Meteor ol.  Appl. 8, 43 –56 (2001).
 3. Kumar, A. J. Dudhia, R. Rotunno, D. Niyogi and U. C. Mohanty. 2008. Analysis of the 26 July 2005 heavy rain event over Mumbai, India using the Weather Research and Forecasting (WRF) model, Q. J. R. Meteorol. Soc. 134: 1897–1910.
 4. Cerqueira Vasconcellos, F. and Iracema F. A. Cavalcanti. 2010. Extreme precipitation over Southeastern Brazil in the austral summer and relations whit the Southern Hemisphere annular mode. Atmos. Sci. Let. 11: 21-26 (2010).
 5. Fumiaki F., N. Yamazaki (2006) Long- term change of heavy precipitation and dry weather in japan (1901-2004). Journal of meteorological of japan.Vol.8. No 6. Pp 1033-1046.
 6. Kumar, A, J. Dudhia, R. Rotunno, D. Niyogi and U. C. Mohanty, Analysis of the 26 July. 2005. Heavy rain event over Mumbai, India using the Weather Research and Forecasting (WRF) model (2008). Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 134.
 7. Lashkari, H. 2002. The mechanism of the development, strengthening and development of the low-pressure Sudan and its role in the South and South West is Iran, Geographical Research, No. 46, Winter2002.
 8. Lana, A, J. Campins, A. Genoves, and A. Jans .2007. Atmospheric patterns for heavy rain events in the Balearic Islands, Advances in Geosciences.
 9. Masoudian, A. 2008. Identify the synoptic conditions with heavy cloud is Iran, Iran Resources Management Conference, Tabriz University, Department of Civil Engineering.
 10. Montazeri, M. 2008. Analysis of time- place daily extreme rainfall events in Iran, Geoghraphia of environmental planning, summer, No. 34.
 11. Muller, M., M. Ka spar, and J. Matschullat. 2009. Heavy rains and extreme rainfall-runoff events in Central Europe from 1951 to 2002, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol 9
 12. Christensen O. B., and J. H. Christensen. 2004. Intensification of extreme European summer precipitation in a warmer climate. Global and Planetary Change 44 (2004) 107- 117.
 13. Matlik, O. and Piia Post. 2008. Synoptic Weather types that have caused heavy precipitation in Estonia in
 14. Sebert P., A. Frank, and H. Formayer .2007. Synoptic and regional patterns of heavy precipitation in Austria. Theor. Appl. Climatol. 87, 139-153 (2007).
 15. Robert p, Harnack, Donald T, Jnsan and Gosef R, cermak,1998. Investigation of upper – air conditions occurring with heavy summer rain in Utah, international journal of climatology int. j. Climatol.
 16. Saligheh, M. 2006. Mekanyzmeh precipitation month country, geographical research, No. 55, pp. 1- 13.
 17.  http://www.irimo.ir.