چالش‌های کشورهای در حال توسعه جهت بهره‌گیری از استراتژی غیرسازه‌ای بیمه به‌منظور تطبیق با تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده بیمه، تهران

2 استادیار، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت از محیط زیست، تهران

3 دکتری مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 کارشناسی ارشد ریاضی مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

گرمایش جهانی و به تبع آن پدیده تغییر اقلیم یکی از چالش‌های مهم بشر در قرن اخیر بشمار می‌رود. تبعات گسترده‌ی این پدیده موجب شده که برنامه‌ریزی‌های مختلفی بویژه در کشورهای توسعه‌یافته با محوریت سازگاری با تغییر اقلیم، مورد توجه قرار گیرد. دو نوع استراتژی تطبیق با تغییر اقلیم شامل استراتژی‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در منابع علمی، مطرح می‌باشد. روش تحقیق مدنظر در پژوهش حاضر، مبتنی بر روش تحقیق کیفی بوده و با رویکردی تطبیقی در تلاش است که بخشی از استراتژی غیرسازه‌ای که بر اساس مدیریت ریسک تغییر اقلیم و با محوریت "بیمه" می‌باشد را مورد توجه قرار دهد و بر مبنای تجارب کشورهای در حال توسعه منتخب، طبقه‌بندی موضوعی و تحلیل‌های مرتبط را ارائه دهد. در این پژوهش، کشورهای منتخب بر مبنای شاخص توسعه انسانی انتخاب شدند. سازمان ملل برای تشخیص توسعه‌یافتگی کشورها از این شاخص استفاده می‌کند. این شاخص بر اساس مباحث آموزشی، سلامت، سبک زندگی و غیره تعیین می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد که درک مناسبی از تبعات تغییر اقلیم در این کشورها شکل گرفته است. در خصوص بیمه‏گری و اقدامات موجود، تفاوت عمده در رویکرد کشورهای منتخب، مشاهده می‏شود که منجر به کاربرد طیف گسترده‌ای از اقدامات عملی در آ‌نها نیز شده است. این تفاوت‌ها ناشی از اولویت‏دهی ‏به بخش‏های مختلف و ظرفیت‏های تأمین مالی در کشورها بوده که در برخی موارد منجر به استفاده از کمک نهادهای بین‌المللی شده است. در بررسی برنامه‏ها و توسعه محصولات بیمه‏ای مشاهده شد که در تمامی کشورهای منتخب بنا بر اولویت، توسعه طرح‏های بیمه مورد توجه قرار گرفته است و کشورها در صدد جبران شکاف ایجاد‌شده بین سطح موجود بهره‏مندی از ظرفیت‌ها در این زمینه و سطح قابل‌قبول آن هستند. بطوری‌که در کشورهای پیشرو، منجر به ارائه بیمه شاخص محور و انتشار اوراق بهادار مختلف برای تضمین تأمین خسارات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Developing Countries to Exploitation Non-structured Insurance Strategy to Climate Change Adaptation

نویسندگان [English]

 • Asma Hamzeh 1
 • mohammadReza Farzaneh 2
 • Mohammad Javad Khordadi 3
 • Faezeh Banimostafa arab 4
1 Assistant Professor/Insurance Research Center
2 Research Group of Environmental Engineering and Pollution Monitoring, Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran
3 Ph.D. in Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
4 Master in Financial Mathematics Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Extended Abstract:

Introduction

The phenomenon of climate change has caused abnormal changes in the Earth's atmosphere and has a variety of consequences, including rising global average temperatures, rising sea levels, changes in rainfall, impact on the global economy, financial systems, etc. Given the impact of this phenomenon on different sectors, adaptation and mitigation strategies should be used to better understand the effects of climate change and reduce vulnerability.

The wide consequences of climate change in the last 25 years in developing countries, including 95% of the world's deaths and the doubling of direct economic losses in low-income countries compared to high-income countries, have led to different plans with the focus on adaptation. Strategies for adapting to the effects of climate change include a wide range of non-engineering or non-structural strategies (such as education and insurance) and engineering or structural strategies (such as structural measures and management practices). The insurance industry reduces the catastrophic effects of climate and natural disasters and enables timely recovery by distributing losses and also reduces the burden of damage, as a measure of adaptation to climate change. It provides timely post-disaster liquidity and is associated with preventive and risk reduction activities. It also plays an important role in reducing the vulnerability of society to natural disasters related to climate change by supporting sustainable development goals.

Materials and methods

The research method was based on the qualitative research method. Therefore, related scientific reports and sources were extracted and written documents were reviewed to extract the experiences of developing countries according to a comparative approach. A general understanding of the effects of climate change, underwriting, and product development were the three main classifications in developed countries that were analyzed to present the results. The selection of countries was based on the value of the Human Development Index in 2021. This index ranges between 0 and 1 and is used by the United Nations to determine the development of countries. Finally, Ukraine, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Syria, Colombia, Morocco, Nigeria, Indonesia, Brazil, Pakistan, China, Sri Lanka, Kenya, Mexico, India, and Afghanistan were selected among developing countries.Results and discussion

The experience of developing countries in the general understanding of the effects of climate change shows that in recent years. global warming has led to rising temperatures in all countries and rising sea levels in coastal countries. In addition, the number of natural disasters caused by climate change, especially floods, droughts, and Tropical storms has increased in developing countries, which in many cases have been catastrophic, resulting in significant deaths and economic losses.

Studying the underwriting and insurance programs in selected countries shows that in general, some countries do not have a practical plan in this field, some are researching and testing solutions in this field, and some establish microfinance institutions, insurance pools, and government agencies, etc., and have paid particular attention to agricultural insurance.

With the increasingly negative consequences of climate change, a wide range of insurance products including index-based insurance, agricultural insurance, microinsurance, weather derivatives, green insurance, catastrophic bonds, and other types of securities has been considered by the government to secure financing post-disaster damages.

Conclusion

Because most compatibility options have long execution times, long-term planning and acceleration are crucial to closing compliance gaps. With the advent of the insurance industry as one of the largest industries in the world, it is expected that disaster safety nets will be provided to discuss regime adaptation and climate change. Insurance and alternative tools are effective in risk transfer and can play an important role in financing and reducing the vulnerability of human and natural systems. The experiences of developing countries in adopting effective approaches and tools to deal with climate change showed that in terms of recognizing and understanding the necessity of the issue, these countries, following the developed countries, realized the importance of the climate change issue and seek to compensate for the gap created between the existing level of capacity utilization and its acceptable level. Regarding underwriting and existing measures, there is a major difference in the approach of selected countries, which has led to a wide range of practical measures. These differences are due to the prioritization of different sectors and financing capacities in the country, which in some cases have used the help of international institutions. In reviewing the programs and development of insurance products, it was observed that in all selected countries, according to priority, the development of insurance products has been considered and, in some countries, leading to the development of index-based insurance and issuance of various securities to secure financing post-disaster damages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance
 • Climate Change Adaptation
 • Developing Countries
 1. Abbas, M. W. 2020. Crop Insurance, Risk Management Tool foor Agriculture Sector of Pakistan & Its Acceptability to Farmers: A Case Study. International Journal of Management, Volume 11, Issue 08, pp. 1671-1679.
 2. 2014. Northern Flood-Damaged Infrastructure Emergency Rehabilitation Project . ADB.
 3. Alqusairi, D. 2010. Risk Profile and Emergency Management of Syria. Arkansas Üniversitesi.
 4. Arnold, M., & Kreimer, A. 2004. An Adaptation Mosaic: An Example of Emerging Bank Work in Climate Change Adaptation. Washington: World Bank Global.
 5. Artemis (a) .2012. Thailand’s Kasikornbank introduces parametric catastrophe insurance products. Retrieved from Artemis : https://www.artemis.bm/news/thailands-kasikornbank-introduces-parametric-catastrophe-insurance-products/
 6. Artemis (b) . 2013 . Taiwan urged to buy catastrophe insurance, cat bonds might suit. Retrieved from Artemis : https://www.artemis.bm/news/taiwan-urged-to-buy-catastrophe-insurance-cat-bonds-might-suit/
 7. Artemis (c) . 2014. Swiss Re assists in development of first Nigeria weather derivative. Retrieved from Artemis : https://www.artemis.bm/news/swiss-re-assists-in-development-of-first-nigeria-weather-derivative/
 8. Baeumler, A. 2018. Integrated Disaster Risk Management in Morocco: Managing risk by rewarding results. World Bank Group & GFDRR.
 9. Bank, W. 2002. Catastrophes and development: integrating natural catastrophes into development planning. Working Paper Series No. 4.
 10. Bhuiyan, M. H., Hassan, S., Darda, M. A., Habib, M. W., & Hossain, M. B. 2020 . Government Initiatives for Green Development in Bangladesh. Preprints.
 11. Bjerge, B.. 2018. Extreme weather and demand for index insurance in rural India. European Review of Agricultural Economics, 397-431.
 12. Campillo, G., Mullan, M., & Vallejo, L. 2017. Climate change adaptation and financial protection: synthesis of key findings from Colombia and Senegal. OECD .
 13. Chan , M. 2012 . Risk Management for Disasters in Taiwan. Japan Spotlight.
 14. Climate Change Management & Coordination Division. 2017. Thailand Country Programme on Climate Change. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.
 15. Climate Risk Profile: Indonesia . 2021. The World Bank Group and Asian Development Bank.
 16. Climate Risk Country Profile: Pakistan. 2021.The World Bank Group and the Asian Development.
 17. Evans , S (a). 2018. Colombia set for quake catastrophe bond within weeks: Finance Minister. Retrieved from Artemis : https://www.artemis.bm/news/colombia-set-for-quake-catastrophe-bond-within-weeks-finance-minister/
 18. Evans , S (b). 2021. Hannover Re & WTW to develop climate & cat covers for Medellín, Colombia. Retrieved from Artemis: https://www.artemis.bm/news/hannover-re-wtw-to-develop-climate-cat-covers-for-medellin-colombia/
 19. GEF, UN Environment, & UDP. 2020. Ukraine: Technology needs assessment for climate change adaptation barrier analysis and enabling framework. GEF; UN Environment; UDP.
 20. Guy Carpenter.2007. The World Catastrophe Reinsurance Market 2006: Steep Peaks Overshadow Plateaus.
 21. Haider, H. 2019. Climate change in Nigeria: Impacts and responses. Brighton, UK: Institute of Development Studies: K4D Helpdesk Report 675.
 22. Hellmuth, M. E., Osgood, D. E., Hess, U., Moorhead, A., & Bhojwani, H. 2009. Index insurance and climate risk: Prospects for development and disaster management. International Research Institute for Climate and Society (IRI).
 23. IPCC (a). 2001. Special Report on The Regional Impacts of Climate Change, An Assessment of Vulnerability. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 24. IPCC (b). 2007. Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability, contribution of working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. IPCC (c). 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
 26. Kates, R. W. The interaction of climate and society, Climate Impact Assessment Chichester, pp. 3-36.: Wiley.
 27. Kong, F., & Sun, S. 2021. Better understanding the catastrophe risk in interconnection and comprehensive disaster risk defense capability, with special reference to China. Sustainability.
 28. Linnerooth-Bayer, J., Mechler, R., & Pflug, G. 2005. Refocusing disaster aid. Science , 309(5737), 1044–1046.
 29. Linnerooth-Bayer, J., & Mechler, R. 2006. Insurance for assisting adaptation to climate change in developing countries: a proposed strategy. Climate Policy, 6: 621–636.
 30. Matheswaran, K. A. 2018. Flood risk assessment in South Asia to prioritize flood index insurance applications in
 31. Bihar, . Natural Hazards and Risk.
 32. Kills, E. 2007. Synergisms between climate change mitigation and adaptation: an insurance perspective. Mitig Adapt Strat Glob Change , 12:809–842.
 33. 2005. Natural Disasters According to Country Income Groups 1980-2004. Munich: Munich Re NatCatSERVICE.
 34. Nzau, V. M. 2017. Insuring against climate risk in Kenya. iied.
 35. 2012. National Catastrophe Insurance Fund 2012. Office Of Insurance Commission.
 36. Ozaki, M. 2016. Disaster Risk Financing in Bangladesh . Asian Development Bank .
 37. Prokopchuk, O., Nesterchuk, Y., Tsymbalyuk, Y., & Rolinskyi, O. 2019. Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine. Problems and Perspectives in Management.
 38. Sarwary, M., Senthilnathan, S., Vidhyavathi, A., & Kokilavani, S. 2020. Socio-economic Impact of Climate Change, Adaptation and Determinants of Willingness to Pay for Crop Insurance in Central Agro-climatic Zone of Afghanistan. Journal of Applied Science and Technology.
 39. Savage, M., Dougherty, B., Hamza, M., Butterfield, R., & Bharwani, S. 2009. Socio-Economic Impacts of Climate Change in Afghanistan: A Report to the Department for International Development. Stockholm Environment Institute.
 40. Shvidenko, A., Buksha, I., Krakovska, S., & Lakyda, P.2017. Vulnerability of Ukrainian Forests to Climate Change. Sustainability .
 41. Smith, P., & Olesen, J. 2010. Climate change and Agriculture paper: Synergies between the mitigation of, adaptation to, climate change in agriculture. Journal of Agricultural Science, 148: 522-543.
 42. Swain, M. 2014 . Crop insurance for adaptation to climate change in India .LSE.
 43. 2009. Nigeria: Hastening recovery for flood and fire victims. Retrieved from Reliefweb: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-hastening-recovery-flood-and-fire-victims
 44. Troy, B. 2013 . Insurance and agricultural development: new dynamics in Algeria, Morocco and Tunisia.
 45. 2017. CLIMATE RISK PROFILE MEXICO. USAID.
 46. World Bank Group & ADB. 2021 . Climate Risk Country Profile . World Bank Group & ADB
 47. World Bank Group (a). 2018. Climate Change Knowledge Portal for Development Practitioners and Policy Makers. Retrieved from Climate Knowledge Portal: https://climateknowledgeportal.worldbank.org
 48. World Bank Group (b). 2021. Climate Risk Country Profile: Kenya. Washington DC: World Bank Group.
 49. World Bank Group (c). 2021. Climate Risk Country Profile: Morocco. Washington DC: World Bank Group.
 50. World Bank Group (d). 2021. Climate Risk Country Profile: Nigerian. Washington DC: World Bank Group.
 51. 2021. Climate Risk Country Profile: Sri Lanka. Washington, DC: World Bank Group.