کلیدواژه‌ها = استان خراسان رضوی
بررسی نمایه‌های حدی دما و بارش تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

غلامرضا جانبازقبادی؛ علی اصغر زاده؛ صدرالدین متولی؛ مجید طاهریان؛ منصوره کوهی


ارزیابی تنش حرارتی بر فعالیت نظامی دراستان خراسان رضوی بر اساس شاخص سوزباد

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 77-88

حسن رضائی؛ محمد معتمدی راد؛ ابوالفضل بهنیافر


بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری