کلیدواژه‌ها = توفان تندری
مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 65-49

آقای دکتر کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی


شبیه‌سازی توفان تندری با استفاده از مدل WRF در استان کرمانشاه مطالعه موردی: 31 مارس 2014

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 73-86

علی محمد خورشیددوست؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی)

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 49-80

غلامرضا دنیادوست؛ فروزان ارکیان؛ عباس رنجبر؛ محمد میرزایی