کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
واکاوی اثر عوامل محلی در الگوی جریان باد در منطقه دریاچه ارومیه

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 33-48

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامزر خوش اخلاق؛ زهرا زارعی چقابلکی


بررسی توان حمل ماسه ونمک در اطراف دریاچه ارومیه

دوره 1399، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 71-89

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی