نویسنده = مجید آزادی
بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 55-64

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


مطالعه غلظت ستونی CH4 روی ایران: بکارگیری مشاهدات ماهواره‌ای GOSAT و شبیه‌سازی‌های عددی WRF-GHG

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 1-22

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ مهدی رهنما؛ مجید آزادی


پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-14

آرزو اقبالی؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ آقای دکتر مجید حبیبی نوخندان؛ آذر زرین


بررسی پیش‌بینی‌ احتمالاتی سرعت باد ده متری با استفاده از دو روش پس‌پردازش همادی

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 69-84

مسعود ده ملائی؛ مریم رضا زاده؛ مجید آزادی


نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 47-62

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ هوشنگ قائمی