تعداد مقالات: 243

27. درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 17-30

نفیسه سیدنژادگل‌خطمی؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی‌پژند


28. ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 19-38

غلامعباس فلاح قالهری؛ جواد خوشحال دستجردی؛ مجید حبیبی نوخندان


29. پهنه بندی زیست اقلیم انسانی ایران

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 19-32

رضا اسماعیلی


30. فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 19-32

محمد احمدی؛ امان اله فتح نیا؛ شعیب آب‌خرابات


31. تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


32. شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 19-36

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ عباس رنجبر؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان


33. ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 19-40

علی طباطبائیان؛ محمد رضا پیشوایی؛ پیمان محمودی


35. اثر تغییراقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه‌ غرب ایران

دوره 1398، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 21-37

معصومه فروغی؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش اصل


36. چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 21-30

مهتاب رضائیان؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


37. واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388)

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 23-34

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ فروزان ارکیان؛ نجمه کفاش‌زاده؛ محدثه امیرطاهری افشار


39. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


41. بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 31-45

منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد احمدی؛ بهلول علیجانی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباس مفیدی؛ ایمان بابائیان


43. بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 33-46

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده؛ احد وظیفه


44. بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 33-38

قربان اسبقی؛ محمد جغتایی؛ علیرضا محب‌الحجه


46. نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 33-42

مجید رحیم زادگان؛ حامد حسنلو؛ محمدرضا مباشری


47. چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه


48. شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 37-54

محبوبه پور آتشی؛ محمد مرادی؛ ابراهیم فتاحی


49. برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM

دوره 1398، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 38-56

جواد بداق جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش


50. مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 40-56

عباس رنجبرسعادت آبادی؛ ابراهیم میرزایی