پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی پژوهشی به چاپ می رسد.

 

 

جهت پیگیری تلفنی مقالات فقط روز  دوشنبه  از ساعت 8 الی 12 تماس حاصل فرمایید.

 

داوران این شماره:

محمد احمدی، ابراهیم اسعدی اسکویی، کمال امیدوار، ایمان باباییان، سعید بازگیر، مرتضی پاکدامن،
زهره جوانشیری، مریم حافظ پرست مودت، مجید حبیبی، سمیه حجابی، مجتبی خوش روش،
فاطمه درگاهیان، مهدی دوستکامیان، فاطمه عباسی، یاشار فلامرزی، یوسف قویدل، نوذر قهرمان،
سعیده کوزه گران، منصوره کوهی، محمد مرادی

 

شماره جاری: دوره 1400، شماره 45، بهار 1400، صفحه 1-152 (سال دوازدهم | شماره چهل و پنجم| بهار 1400) 

2. تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


7. پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


8. مدل‌سازی رابطه طوفان‌های گردوغبار با متغیرهای حدی و متوسط دما در نیمه غربی کشور

صفحه 113-126

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان بابائیان


10. مقایسه درجه روز رشد مراحل مختلف فنولوژیکی برنج رقم هاشمی در استان گیلان

صفحه 143-152

سیدمحمدتقی سدیدی شال؛ محمدجواد زهدقدسی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ زهرا امین دلدار