پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی پژوهشی به چاپ می رسد.

 

جهت پیگیری تلفنی مقالات فقط روز  دوشنبه  از ساعت 8 الی 12 تماس حاصل فرمایید.

شماره جاری: دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399 (سال یازدهم | شماره چهل و سوم | پاییز 1399) 

9. ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور فضاهای آموزشی در اقلیم BWk

صفحه 127-142

ندا معروفی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ حسین مرادی نسب


12. بررسی میزان مطابقت بناهای خاک‌پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

صفحه 171-189

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی