پتانسیل سنجی انرژی ناشی از باد در سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هواشناسی،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

2 هیات علمی

3 مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوسی-سازمان هواشناسی کشور

4 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

5 پژوشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات ناشی از تغییر اقلیم، تمایل به استفاده از انرژی های تجدید پذیر افزایش یافته است. یکی از این انرژی های نو، انرژی ناشی از باد است. 2700 تراوات انرژی در بادهای جهان نهفته است که 25 درصد از آن در ارتفاع 100 متری است.کشورهایی مانند آلمان و دانمارک استفاده از انرژی باد را از نظر اقتصادی به صرفه می دانند.کشور ایران نیز بادی از وابستگی خود به سوختهای فسیلی بکاهد و به سمت استفاده از انرژی های نو برود.کشور ایران سرشار از انرژی های تجدیدپذی استو یکی از پیشگامان در زمینه انرژی باد بوده است، اما توجه زیادی به استفاده از این منابع در این کشور نشده است. در این پژوهش یکی از انواع انرژی تجدیدپذیر به نام انرژی باد مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش تعیین پتانسیل انرژی باد در دریای عمان است. بدین منظور از داده‌های اطلس باد پژوهشگاه هواشناسی در بازه زمانی 2005 تا 2015 و مدل WRF جهت بدست آوردن سرعت و جهت باد در این منطقه در بازه زمانی 2019 تا 2021 استفاده شد. با استفاده از قانون یک هفتم نیرو، اطلاعات باد در ارتفاع 10 متری به ارتفاع 50 متری تبدیل شد و پتانسیل انرژی باد در ارتفاع 50 متری در سه نقطه ساحلی تحلیل شد. روند تغییرات زمانی سرعت باد در مقیاس ساعتی و ماهانه بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشینه انرژی در ماه های مارس و ژوئیه به دست می آید. از طرفی نتایج نشان داد که در دریای عمان هر چه به سمت شرق برویم، انرژی باد بیشتری در دسترس خواهد بود. بیشینه میانگین سالانه چگالی توان باد در بخش شرقی دریای عمان به میزان 157.32 وات بر متر مربع به دست آمد و مشخص شد که در این نقطه بیش از 80 درصد از ایام می توان از انرژی باد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of wind energy in Makran coastal zone

نویسندگان [English]

  • Mona Kashizonozi 1
  • sahar tajbakhsh 2
  • Behzad Layeghi 3
  • Abbas Ranjbar 4
  • Mehdi Rahnama 5
1 Meteorology, Research Institute of Meteorology and Atmospheric Science. Tehran, Iran
2 faculty member
3 Head of Atmospheric and Oceanic Science Center - IRIMO
4 ASMERC
5 ASMERC
چکیده [English]

Nowadays, due to the problems caused by climate change, the desire to use renewable energy has increased. One of these renewable energies is wind energy. 2700 TW energy is hidden in the world winds which, 25% of it is up to 100 meters above the ground.Countries such as Germany and Denmark have shown that the use of this energy is economical. Our country should also reduce its dependence on fossil fuel (oil) and switch to renewable energies. Iran is rich in renewable energies and has been one of the pioneers in wind energy field, but not much attention has been paid to the these resources in this country. In this research, one of the types of renewable energy called wind energy was investigated. The purpose of this research is to calculate the power that can be received from the wind in Makran coastal zone in order to replace fossil energy with renewable wind energy in this region. In this research, an attempt was made to analyze the spatial distribution of suitable areas for the exploitation of this renewable energy and its temporal changes on a monthly and yearly basis. For this purpose, the wind atlas data of the meteorological research institute were used in the period from 2005 to 2015 and the WRF model was used to obtain the wind speed and direction in this region in the period from 2019 to 2021 also. Version 3.9.1 of the WRF model and GFS data(as the input of the model) have been used. It should be noted that in this research, the data related to the range of the Strait of Hormuz to Pasbandar in 3 points with coordinates: 1. N 25.59 and E57.77 2. N25.2 and E59.56 3. N25.04 and E61.41 was analyzed.The WRF model was implemented with two nested domains. The horizontal separation of the larger domain was 15 km and the smaller domain was 5 km. The synoptic stations data and ERA5 reanalysis data were used to evaluate the WRF model output. By using the one-seventh power law, the wind information at a height of 10 meters was converted to a height of 50 meters, and the wind energy potential at a height of 50 meters at three coastal points was analyzed. The trend of time changes of wind speed was investigated on an hourly and monthly scale. The results showed that the maximum energy is obtained in the months of March and July. The 14-year average wind power density at the first point was 139.5 W/m2, at the second point was 155.61 W/m2 and at the third point was 157.32 W/m2. The 14-year average annual energy at the first point was 1222.02 kWh, at the second point was 1357.8 kWh and at the third point was 1378.12 kWh. The results showed that the central and eastern parts of the Oman Sea are more capable of using wind energy than the western part. In order to adjust the wind turbine blades, it is necessary to know the prevailing direction of the wind in each time period. For this purpose, windrose for three studied points were drawn in each season. According to the results obtained from the WRF model (14-year period), the dominant direction of the wind in the three studied points in the spring season is westly, northwestly, and southwestly, in the summer season, southly, southeastly, and eastly, in the fall season, southly, southeastly and in winter it is westly and northwestly. In order to check the wind speeds in the area, the abundence graph of the wind speed in 50 meters height was drawn for all three studied points. Considering that the limit speed of 3 meters per second is the minimum speed of many commercial turbines in the country, this limit speed was used to check the wind continuity. In general, it was found that in the first point above 77.4% of the days of the year or in other words above 6781 hours per year, in the second point above 82.8% of the days of the year or in other words above 7255 hours in the year and in the third point above 84.5% of the days of the year or to Wind energy can be used more than 7397 hours per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energy
  • wind power density
  • Makran coastal zone
  • monsoon