کلیدواژه‌ها = همدیدی
کاربست بردار Q و سطح فشاری مناسب تحلیل آن برای فرایابی حرکت قائم در دو مطالعه موردی بارش روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

سامان مرتضی پور؛ رسول میرزایی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران

دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 9-20

ساویز صحت کاشانی؛ مجید وظیفه دوست؛ غلامعلی کمالی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی