کلیدواژه‌ها = تهران
تجزیه وتحلیل سیستمی مکانیزم‌های اولیه و ثانویه موثر بر آلودگی هوای شهر تهران

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 183-200

امین فرجی؛ مسعود مرتضوی؛ علی حمیدی زاده


بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی)

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 49-80

غلامرضا دنیادوست؛ فروزان ارکیان؛ عباس رنجبر؛ محمد میرزایی


مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10)

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 77-95

علی اکبر شمسی‌پور؛ زینب حسین‌پور؛ فهیمه نجیب‌زاده


مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 40-56

عباس رنجبرسعادت آبادی؛ ابراهیم میرزایی