نویسنده = سمیرا شهرکی
پیشبینی میزان آلایندگی دی اکسیدنیتروژن در شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی با نظارت الگوریتم یادگیری کلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

سمیرا شهرکی؛ مهدی خزاعی پور؛ شراره ملبوسی


بهینه سازی شبکه عصبی کانولوشن با الگوریتم حشره آبسوار در پیش بینی وضعیت آب و هوایی

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 215-229

شراره ملبوسی؛ حمیدرضا غفاری؛ سمیرا شهرکی


بهبود شبکه عصبی روش گروهی مدل سازی داده با استفاده از الگوریتم حشره آب‌سوار در پیشبینی دما

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 199-214

شراره ملبوسی؛ مهدی خزاعی پور؛ سمیرا شهرکی