نویسنده = رضا دوستان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


2. نواحی امواج گرمایی ایران

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


3. مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 59-75

نوید حیدری؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان


4. تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-18

رضا دوستان