دوره و شماره: دوره 1399، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-148 (دوره یازدهم- شماره 41- بهار 1399) 
1. بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده رود با استفاده از شاخص‌های پایداری و مدل‌های GMS و LARS-WG (آبخوان نجف آباد)

صفحه 1-14

اشرف مکوندی؛ آقای دکتر حسین محمدی؛ پرویز کردوانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ سامان جوادی


3. ارتباط شرایط جوی بزرگ مقیاس با بارش‌های شدید در یاسوج

صفحه 35-52

امیرحسین حلبیان؛ علیرضا دهقانپور؛ فاطمه اسلمی


8. شناسایی توزیع زمانی و مکانی نمایه‏های جوی فرین در استان مازندران

صفحه 119-131

زهرا قصابی؛ محمد علی ملکی؛ آزیتا امیری؛ مهدی پاشائیان؛ رحیم یوسفی زاده


9. بررسی موردی نقش تاوه پیرا قطبی بر بارش روز 29 اکتبر 2015 ایلام

صفحه 133-148

اعظم کاکاوند دویچ؛ امیرحسین مشکوتی؛ محمد مرادی