کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 4
1. تجزیه وتحلیل سیستمی مکانیزم‌های اولیه و ثانویه موثر بر آلودگی هوای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

امین فرجی؛ مسعود مرتضوی؛ علی حمیدی زاده


2. تخمین غلظت ذرات PM2.5 در تهران با استفاده از داده‌های دورسنجی عمق نوری هواویزها

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 99-108

امیر هوشنگ احسانی؛ مصطفی بیگدلی


4. مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10)

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 77-95

علی اکبر شمسی‌پور؛ زینب حسین‌پور؛ فهیمه نجیب‌زاده