کلیدواژه‌ها = تحلیل روند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


3. تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 43-48

امین شیروانی