مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 دکتری، استادیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 دکتری، دانشیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

بررسی تغییرات فشار سطح دریا یکی از روش‌های شناسایی امواج گرانی- لختی است. در این مطالعه، موارد تغییر فشار سطح دریا بیش از 3 هکتوپاسکال در طی یک ساعت برای چندین ایستگاه ایران دریک دوره هشت ماهه شناسایی می‌شود. سپس، با توجه به الگوهای همدیدی و تغییر میدانهای دما و باد ایستگاهها، موارد تغییر فشار سطح همراه با رخداد امواج گرانی- لختی تعیین می‌شود. با شبیه‌سازی موارد انتخابی به کمک مدل WRF و ترسیم میدان واگرایی افقی سرعت، ویژگی‌های امواج گرانی- لختی محاسبه می‌شود. در این مطالعه چهار مورد رخداد گرانی- لختی امواج  شناسایی شد که با کمک نتایج شبیه‌سازی عددی موارد مذکور، مشخص گردید که سه چشمه کوهساری، جبهه گرم سطوح زیرین و جریان جتی در تولید و انتشار این امواج نقش داشته‌اند. همچنین، زمانی که در سطوح زیرین ناپایداری شدید وجود دارد، شرایط برای نگهداشت و تقویت موج فراهم نبوده و در شبیه‌سازی مدل نیز اثری از امواج دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of inertia–gravity waves based on large-amplitude surface pressure changes over Iran

نویسندگان [English]

 • Raheleh Asgari 1
 • Mohammad Mirzaei 2
 • Ali Reza Mohebalhojeh 3
 1. Koch, S. E., and C. O’Handley, 1997, Operational forecasting and detection of mesoscale gravity waves. Wea. Forecasting, 12, 253–281.
 2. Kopple, L. L., L. F. Bosart, and D. Keyser, 2000, A 25-yr Climatology of large-amplitude hourly surface pressure changes over the conterminous United States Mon. Wea. Rev., 128, 51–68.
 3. Lindzen, R. S., and K. K. Tung, 1976, Banded convective activity and ducted gravity waves. Mon. Wea. Rev., 104, 1602–1617.
 4. Plougonven, R., A. Arsac., A. Hertzog., L. Guez, and F. Vial, 2010, Sensitivity study for mesoscale simulations of gravity waves above Antarctica during Vorcore. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 136, 1371–1377.
 5. Schneider, R. S., 1990, Large-amplitude mesoscale wave disturbances within the intense Midwest extra tropical cyclone of 15 December 1987. Wea. Forecasting, 5, 533-558.
 6. Snyder, C., W. C. Skamarock and R. Rotunno, 1993, Frontal dynamics near and following frontal collapse. J. Atmos. Sci., 50, 3194-3211.
 7. Uccellini, L. W., and S. E. Koch, 1987, The synoptic setting and possible source mechanisms for mesoscale gravity wave events. Mon. Wea. Rev., 115, 721–729.
 8. Zhang, F., S. E. Kock, C. A. Davis, and M. L. Kaplan, 2001, Wavelet analysis and the governing dynamics of a large-amplitude gravity wave event along the east coast of the United States. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 127, 2209–2245.
 9. Zülicke, C. and D. H. W. Peters, 2006, Simulation of inertia–gravity waves in a poleward. breaking Rossby wave. J. Atmos. Sci., 63 (12), 3253–3276.10
 10. AmirAmjadi,  ‫‪M.‫‪,  ‫‪A. ‫‪R. ‫‪Mohebalhojeh‫‪, and M. ‫‪Mirzaei, 1393, Uncertainties ‫‪in ‫‪the ‫‪determination ‫‪of ‫‪inertia–gravity ‫‪waves ‫‪in ‫‪a ‫‪case ‫‪study over Iran. Iranian Journal of Geophysics, 8(1), 13-32.