کلیدواژه‌ها = سامانه بندالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963

دوره 1395، شماره 25، بهار 1395، صفحه 1-20

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


2. شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 81-92

فاطمه درگاهیان؛ بهلول بهلول علجانی؛ حسین محمدی