نویسنده = هوشمند عطایی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 11-24

سعید رنجیر؛ غلامعلی کمالی؛ هوشمند عطایی؛ امیر گندمکار