تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده

پدیده بلاکینگ سبب توقف الگوهای جوی می‌شود که در این حالت وقوع فرین‌های اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی محتمل می‌باشد. در این پژوهش کوشش شده الگوی همدیدی بارش سیلابی 16 تا 20 فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران (استان‌های فارس، هرمزگان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان) مورد بررسی قرار گیرد. ویژگی‌های ترمودینامیک بارش مورد نظر با استفاده از داده‌های رادیوسوند و نمودار اسکیوتی ایستگاه زاهدان مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل این پدیده از داده‌های روزانه بارش 44 ایستگاه همدید نیمه جنوبی کشور و نقشه‌های فشار سطح دریا و سطوح 850، 500 و 300 هکتوپاسکال استفاده گردید. سپس آرایش الگوی همدید و روند آن در نقشه‌های هوا، طی یک دوره انتخابی 6 روزه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد بارش سیلابی در منطقه مورد مطالعه، تشکیل سیستم مانع یا بلاکینگ از نوع دو قطبی می‌باشد که سبب دو شاخه شدن امواج بادهای غربی گردیده است. بر این اساس شاخه جنوبی منشعب شده از امواج غربی به عرض‌های پایین‌تر منتقل شده و مسیری جنوبی‌تر را می‌پیماید. بنابراین با دسترسی بیشتر به منابع رطوبتی جنوبی کشور ریزش‌های سیلابی را در منطقه باعث گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of the effects of blocking phenomenon on torrential rainfall in the southern of Iran of April 2013

نویسندگان [English]

  • M MahmodAbadi 1
  • Kamal Omidvar 2
  • Mehdri Narangifard 1
  • Mehran Fatemi 1