دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


بررسی روند و پیش نگری تغییرات فرین های دمایی با استفاده از مدل های CMIP6 در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ نبی محمدی


پیشنگری تبخیر - تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (مطالعه موردی: تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

منصور چترنور؛ میر ناصر نویدی؛ ناصر دواتگر؛ نسرین مرادی مجد؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ بهاره دلسوز خاکی


ارتباط شاخص‌های پیوند از دور با ناهنجاری‌های دمایی، بارشی و باد استان مازندران در نیمه دوم سال (اکتبر تا مارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

ایمان فلاحت پیشه؛ یداله یوسفی؛ همت اله رورده


واکاوی بی هنجاری بارش های ایران تحت تاثیر نوسان مادن جولیان طی دوره (2020-1980)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

کورش محمدپور؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ هوشنگ قائمی


تحلیل مکانی و زمانی روند تغییرات سالانة کمینه و بیشینه‌ی دما در ایران مبتنی بر روش رگرسیون چندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی‌قلعه


پیشبینی میزان آلایندگی دی اکسیدنیتروژن در شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی با نظارت الگوریتم یادگیری کلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

سمیرا شهرکی؛ مهدی خزاعی پور؛ شراره ملبوسی


بهینه سازی شبکه عصبی کانولوشن با الگوریتم حشره آبسوار در پیش بینی وضعیت آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

شراره ملبوسی؛ حمیدرضا غفاری؛ سمیرا شهرکی


واکاوی ارتباط گردشِ جوِخاورمیانه با دورپیوند های شمالگان (AO) و شرق اقیانوس اطلس – غرب روسیه (EA-WR) در پاییز و زمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

حسین کوشکی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی؛ حسن حاجی محمدی


تحلیل الگوهای جوی وقوع بارش‌ شدید در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

رضا دوستان


پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

محمد اخباری؛ محمد بصیری صدر


تحلیل تغییرپذیری و نوسان بارش سالانه در مناطق پستهکاری استان کرمان براساس تحلیل سریهای زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

علیرضا بنی اسدی؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار


تحلیل عدم قطعیت ناشی از طول دوره آماری و مقیاس زمانی در برآورد شاخص بارش استاندارد شده با استفاده از روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

فاطمه پورحق وردی؛ ام البنین بذرافشان؛ حمید غلامی؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


آشکار سازی تغییر اقلیم با تحلیل روند وقوع رخدادهای فرین اقلیمی در غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

مهران زند؛ سارا غلامرضایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ آقای دکتر بهلول علیجانی


مطالعه موردی پیش بینی تغییرات میانگین دمافصلی شهرستان الشتر با استفاده ازمدل شبکه عصبی ومدل سری زمانی آریما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

منیژه ظهوریان؛ علیرضا شکیبا؛ مهناز حسنوند؛ رضا برنا


ارزیابی تغییرات ارتفاع لایه مرزی و تاثیر آن بر کیفیت هوا در شهر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

بهرام شاه منصوری؛ عبداله فرجی؛ محسن احدنژاد


بهبود کیفیت داده ها و خدمات هواشناسی با طراحی الگوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه: سازمان هواشناسی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

پوریا پورقرایی؛ سیدمحمد اعرابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ ابوعلی ودادهیر


بررسی تغییرات مقادیر حدی دما و بارش ایران در 60 سال گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

شراره ملبوسی؛ فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


تحلیل الگوهای همدیدی و نقش گردش منطقه‌ای جو در تولید گردوغبار محلی و منطقه‌ای بر روی استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

سمیه حاجیوند پایداری؛ یوسف شیخ الملوکی؛ تهمینه چهره آرا


بررس روند پارامترهای اقلیمی بر شروع جوانه زنی درخت زرشک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

حسن رضائی


تاثیر ال‌نینو-نوسان جنوبی (انسو) بر جنوب‌غرب آسیا در اقلیم آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

مریم جمشیدی؛ مریم رضازاده؛ امید علیزاده


تحلیل همدیدی نقش جت جنب‌حاره‌ای در ترسالی‌های جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

هما درستکار؛ آقای دکتر حسن لشکری؛ زینب محمدی


بررسی ساختار سه ‌بعدی چرخند‌های موجد بارش‌های فراگیر غرب و شمال غرب ایران با منشأ دریای مدیترانه در دوره سرد سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

,واحد رئیسی؛ پیمان محمودی


خوشه‏ بندی ایستگاه‏ های سینوپتیک ایران بر اساس پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

وجیهه محمدی ثابت


ارزیابی و اصلاح محصولات دما و بارش TRMM در مازندارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

مهدی نادی؛ علیرضا یوسفی کبریا


تعیین زی‌توده درختان در مراحل رویشی بعد حد شمارش با استفاده از مشخصه دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

سجاد بابایی؛ جواد ترکمن


تحلیل الگوی فضایی توزیع نقاط آتش‌سوزی همراه با باد فون در شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

غلامرضا نوروزی گوهری؛ پرویز رضایی؛ نصرالله مولایی هشجین


ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی با استفاده از عناصر اقلیمی در توسعه گردشگری پایدار شهری(مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

عبدالکریم بائی لاشکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی


شناسایی موج گرمایی منجر به کاهش عملکرد پنبه شهرستان اصفهان درتابستان 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

سیده محبوبه ابن حجازی؛ حجت اله یزدان پناه