دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. چشم انداز آب مجازی گیاهان عمده زراعی تحت سناریوهای واداشت تابشی تغییر اقلیم( مطالعه موردی استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

مژده محمد رضایی؛ نوذر قهرمان


2. تحلیل الگوی رفتاری توفان های گردوغبار استان های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان های گردوخاک خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

سودابه نامداری؛ نعمت الله کریمی؛ غلام حسن محمدی


3. مدلسازی مکانی سیلاب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و توابع تحلیلی GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

محسن بختیاری؛ زهرا جهانتاب


4. واکاوی وردایی مقدار و زمان بارش در ایستگاه همدید ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

محمدحسین قلی زاده


5. مقایسه تطبیقی بارش بدست آمده از ماهواره های TRMM ، GPM و رادار داپلر با داده های ایستگاههای زمینی (مطالعه موردی بارش فراگیر 26 تا 28 اکتبر 2015 در غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

هاشم رستم زاده؛ دکتر علی اکبر رسولی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر ملکی


6. بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل و سختی کل آب بارش در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام


7. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


8. تحلیل اثرات گردوغبار برمقره های برق دراستان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل


9. بررسی موانع استفاده پذیری اطلاعات هواشناسی کشاورزی: مورد پژوهی برنجکاران استان های شمالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

رقیه معصوم پور امیرآبادی


10. مدل‌سازی رابطه طوفان‌های گردوغبار با متغیرهای حدی و متوسط دما در نیمه غربی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان بابائیان


11. ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور کلاس آموزشی در اقلیم BWk

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

ندا معروفی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ حسین مرادی نسب


12. بررسی خصوصیات زمانی- مکانی بارش با استفاده از تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) و ابزار خوشه‌بندی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

کیومرث روشنگر؛ محسن مقدس؛ رقیه قاسم پور


13. کاربرد و ارزیابی مدل درجه- روز برای پیش‌بینی بهترین زمان کنترل و سم‌پاشی کرم سیب (Cydia pomonella). مطالعه موردی: چناران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

مهدی حلمی جدید؛ محمد موسوی بایگی؛ حسین صادقی نامقی


14. بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

محسن رحم دل؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ زهره جوانشیری


15. واکاوی آماری و همدیدی سامانه بارشی منجر به سیلاب دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

هنگامه شیراوند؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سید اسعد حسینی


16. بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فنولوژی عملکرد گندم دیم در منطقه غرب و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

الهام محمدی؛ سعید موحدی؛ رضا محمدی


17. مطالعه و ارزیابی طرحواره‌های گسیل گرد و خاک در مدل WRF-Chem توفان شرق و جنوب‌شرق کشور (مطالعه موردی 11 تا 13 آگوست 2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

محمد اصغری؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر؛ محمد مرادی


18. بررسی مقاله های نوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه‌های اجتماعی: تحلیلی علم سنجانه و دگرسنجانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ هاجر ستوده؛ غلامعباس فلاح


19. ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه


20. تحلیل تاب‌آوری اقلیمی تابش در طراحی اقلیمی شهرهای ساحلی مازندران، نمونه موردی: شهر ساحلی نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

شهریار خالدی؛ فاطمه طاهری؛ رضا برنا


21. پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و ETM+ (مطالعه موردی: شهرستان های پارس‌آباد و اصلاندوز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

بتول زینالی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


22. تغییرات سطح پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ طی سال های 2018-2010

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

شهربانو منجذب مرودشتی؛ احمد مزیدی


23. بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


24. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


25. تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


26. پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


27. بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده


28. تحلیل فضایی آسیب پذیری زیست اقلیمی ناشی از مخاطره موج گرم در سطح کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

سوفیا خزایی کوهپر؛ غلام رضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ سوفیا خزایی کوهپر


29. گسیل و انتقال ذرات گردوغبار در منطقه جازموریان( مطالعه موردی: طوفان گرد و غبار 24 الی 26 نوامبر 2016)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

فرشاد سلیمانی ساردو؛ سارا کرمی؛ سعیده ناطقی