دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدلسازی مکانی سیلاب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و توابع تحلیلی GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

محسن بختیاری؛ زهرا جهانتاب


2. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


3. واکاوی آماری و همدیدی سامانه بارشی منجر به سیلاب دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

هنگامه شیراوند؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سید اسعد حسینی


4. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


5. تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


6. پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


7. بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده


8. تحلیل فضایی آسیب پذیری زیست اقلیمی ناشی از مخاطره موج گرم در سطح کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

سوفیا خزایی کوهپر؛ غلام رضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ سوفیا خزایی کوهپر


9. پیش نگری ویژگی‌های خشکسالی‌آتی تحت سناریوهای RCP در چند نمونه‌ی اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

منصوره کوهی


10. بررسی پیش‌بینی‌ احتمالاتی سرعت باد ده متری با استفاده از دو روش پس‌پردازش همادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

مسعود ده ملائی؛ مریم رضا زاده؛ مجید آزادی


11. تجزیه وتحلیل سیستمی مکانیزم‌های اولیه و ثانویه موثر بر آلودگی هوای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

امین فرجی؛ مسعود مرتضوی؛ علی حمیدی زاده


12. رخدادهای فرین امواج سرمایی و گرمایی مناطق شمال شرقی ایران طی دوره 2020-2001

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

مجید بیجندی


13. بررسی نوسانات درجه حرارت سطح زمین به کمک سری‌های زمانی تصاویر سنجنده مودیس از ماهواره Terra و Aqua تحت شرایط اقلیمی (منطقه مورد مطالعه: استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

بهزاد رایگانی؛ ارمغان اردلانی؛ حمید گشتاسب؛ باقر نظامی؛ علی جهانی


14. ‏بررسی سازوکار و چشمه گردوخاک فراگیر در استان خراسان رضوی توسط مدل RegCM4 و HYSPLIT: مطالعه موردی (اول ژوئیه سال 2014)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ محسن عراقی زاده؛ الهام مبارک حسن؛ سکینه خانسلاری؛ نسیم حسین حمزه