دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


بهینه یابی فرم سایبان برای بازشوهای خانه های سنتی شهر خرم آباد با استفاده از نرم افزار Ecotect Analysis (نمونه موردی: خانه کشفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

حسین ناصری؛ زهرا امینی فارسانی


بررسی دقت مدل WRF و تصاویر ماهواره‌ای در شبیه سازی گرد‌و‌خاک جنوب شرق ایران: مطالعه موردی آوریل 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

سحر زیرک زاده؛ امیرحسین مشکوتی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ ساویز صحت کاشانی؛ فاضل ایرانمنش


واکاوی همدید بارش‌های سیلابی شمال ایران (مطالعه موردی: بارش سنگین و فراگیر 12 تا 15 مهر ماه 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

سحر سلیمانی؛ برومند صلاحی


تحلیل روند یخبندان‌های بهاره، پاییزه و طول فصل بدون یخبندان و بررسی احتمال رخداد آن بر پایه شاخص دورپیوندی انسو در نمونه‌های اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

جلیل هلالی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ توران حسین زاده؛ مجید چراغعلی زاده؛ منصوره کوهی


بررسی اثر دمای هوای استان گیلان در تعیین زمان مناسب کشت برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

سیدمحمدتقی سدیدی شال؛ محمد رضا یزدانی؛ زهرا امین دلدار؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ امین فضل کاظمی


پیش‌نگری تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره 2100 – 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

سعید شهبازی کیا؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جمشید یاراحمدی؛ یاسر استواری؛ سلمان میرزائی


تحلیل تاثیر ابرناکی بر روی بازتابندگی و دمای روشنایی بدست آمده از داده های ماهواره ای متئوست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

سعیده خوارزمی؛ ابوالحسن غیبی؛ مهدی رهنما


بررسی پتانسیل شدت طوفان گرد و غبار با استفاده از مقایسه داده‌های میدان دید افقی و شاخص DSI در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

فاطمه درگاهیان؛ سعیده اشرفی


تحلیل آماری - همدید بارش‌های سنگین دو حوضه آبریز کرخه و دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی


مدل سازی سری های زمانی دما و بارش ماهانه در تبریز با استفاده از مدل حافظه بلندمدت ARFIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

مسعود فضلعلی پورمیاندوآب؛ پرویز نصیری؛ علی محمدیان مصمم


واکاوی همدیدی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش برف زاگرس میانی در ارتباط با الگوهای گردشی جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

مسلم صیدی شاهیوندی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


پتانسیل یابی نواحی مناسب کشت زعفران استان لرستان در تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

علی جودکی؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


تحلیل سینوپتیکی بارش‌های سیل آسای فروردین 1398ایران (مطالعه موردی استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

رسول نوری آرا؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا


مطالعه‌ی نمایه‌های فرین اقلیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

زهرا قصابی؛ حسن صالحی؛ سکینه خان سالاری


بررسی تغییرات مکانی-زمانی اقلیم آسایش گردشگری استان یزد با مقایسه شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی تعطیلات (HCI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

محمدرضا شیرغلامی


پیش بینی مسیر حرکتی ذرات گرد و غبار با استفاده از HYSPLIT و مدل WRF-Chem در حوزه جازموریان (مطالعه موردی گرد و غبار 7 و 8 اکتبر 2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

فرشاد سلیمانی ساردو؛ سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه


تخمین پتانسیل تولید گندم و جو زمستانۀ آبی به روش فائو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

فرهاد بیات؛ فریدون سرمدیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ مرحبا سحبانی


مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

آقای دکتر کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی


کاربست بردار Q و سطح فشاری مناسب تحلیل آن برای فرایابی حرکت قائم در دو مطالعه موردی بارش روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

سامان مرتضی پور؛ رسول میرزایی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه