دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


واکاوی بی هنجاری بارش های ایران تحت تاثیر نوسان مادن جولیان طی دوره (2020-1980)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

کورش محمدپور؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ هوشنگ قائمی


تحلیل مکانی و زمانی روند تغییرات سالانة کمینه و بیشینه‌ی دما در ایران مبتنی بر روش رگرسیون چندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی‌قلعه


پیشبینی میزان آلایندگی دی اکسیدنیتروژن در شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی با نظارت الگوریتم یادگیری کلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

سمیرا شهرکی؛ مهدی خزاعی پور؛ شراره ملبوسی


تحلیل الگوهای جوی وقوع بارش‌ شدید در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

رضا دوستان


پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

محمد اخباری؛ محمد بصیری صدر


تحلیل تغییرپذیری و نوسان بارش سالانه در مناطق پستهکاری استان کرمان براساس تحلیل سریهای زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

علیرضا بنی اسدی؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار


ارزیابی تغییرات ارتفاع لایه مرزی و تاثیر آن بر کیفیت هوا در شهر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

بهرام شاه منصوری؛ عبداله فرجی؛ محسن احدنژاد


تاثیر ال‌نینو-نوسان جنوبی (انسو) بر جنوب‌غرب آسیا در اقلیم آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

مریم جمشیدی؛ مریم رضازاده؛ امید علیزاده


خوشه‏ بندی ایستگاه‏ های سینوپتیک ایران بر اساس پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

وجیهه محمدی ثابت


ارزیابی و اصلاح محصولات دما و بارش TRMM در مازندارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

مهدی نادی؛ علیرضا یوسفی کبریا


تعیین زی‌توده درختان در مراحل رویشی بعد حد شمارش با استفاده از مشخصه دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

سجاد بابایی؛ جواد ترکمن


ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی با استفاده از عناصر اقلیمی در توسعه گردشگری پایدار شهری(مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

عبدالکریم بائی لاشکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی


مقایسه دقت داده های ماهواره لندست9 و سنتینل3 در برآورد دمای سطح زمین (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


اولویت بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

مهدی صالح آبادی؛ مریم ایلانلو


ارزیابی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر عملکرد و رفاه تولید‌کننده و مصرف‌کننده دانه‌های روغنی (کنجد و کلزا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

سیده لاله سادات اصل؛ امین دلاور؛ نسیم پاکباز؛ غلامرضا یاوری


پهنه‌بندی مخاطرات جوی در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

تهمینه چهره آرا؛ سمیه حاجیوند پایداری


واکاوی روند متوسط دمای زیرحوضه های قائنات در مراحل مختلف فنولوژی محصول زرشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

غلامعلی کریمی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


بررسی شکست‌های واچرخندی و چرخندی امواج راسبی در شرق مدیترانه(E15-45) از دیدگاه انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی


پتانسیل سنجی انرژی ناشی از باد در سواحل مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

مونا کاشی زنوزی؛ سحر تاجبخش؛ بهزاد لایقی؛ عباس رنجبر؛ مهدی رهنما


بررسی طغیان های زمستانه بیش از چهار روز (اکتبر-مارس) طی سالهای 2021-1989 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

مژگان شهریاری؛ مصطفی کرم پور؛ هوشنگ قائمی؛ داریوش یاراحمدی؛ محمد مرادی


شناسایی رابطه شدت-مدت بارش‌ها با دبی جریان در رودخانة دز تحت تاثیر بارش‌های فوق سنگین (سیلاب سال های 2016و 2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

سارا بنی نعیمه؛ آقای دکتر حسن لشکری؛ جبرئیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


تحلیل اثر تغییر اقلیم بر ناایستایی بارش های حدی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

منوچهر فرج زاده؛ مهین رازی قلاوند؛ یوسف قویدل


پیش‌نگری بارش شمال‌غرب ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه متقابل مدل-های جفت‌شده فاز ششم(CMIP6)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

الناز استادی؛ سعید جهان بخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورشیددوست؛ هاشم رستم زاده


مطالعه موردی پیش بینی تغییرات میانگین دمافصلی شهرستان الشتر با استفاده ازمدل شبکه عصبی ومدل سری زمانی آریما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهناز حسنوند؛ منیژه ظهوریان پردل؛ رضا برنا؛ علیرضا شکیبا


بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در حوزه آبخیز حبله رود با استفاده از نرم افزارRClimDex (دوره آماری 1986 تا 2017)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

مهین نادری؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ چوقی بایرام کمکی؛ عبدالعظیم قانقرمه


ارزیابی روش‌های درون‌یابی برای پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی گلخانه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

محمد خالدی علمداری؛ قاسم زارعی


بررسی پیش بینی پذیری بارش شمال شرق ایران با رویکرد پیوند از دور و استفاده از واکاوی تغییرات الگوهای فشار سطح دریا در مقیاس سیاره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

رضا محمدی؛ مختار کرمی؛ عبدالرضا کاشکی؛ محمد احمدی


مدل سازی سیل در حوضه آبریز رودخانه قره سو مبتنی بر مفصل های چهاربعدی واین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

محمود رضا ملائی نیا؛ زینب السادات موسوی؛ مرتضی محمدی


دورنمایی از شرایط تغییر اقلیم ۵۰ سال آینده استان خوزستان با تاکید بر عنصر دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

یاسر زکوی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی؛ جبرائیل قربانیان


شبیه‌سازی‌ عددی غلظت ستونی گاز گلخانه‌ای CO2 روی ایران : اعتبار سنجی مدلWRF-GHG در برابرمشاهدات ماهواره گوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ عاطفه محمدی