کلیدواژه‌ها = گردوغبار
تحلیل الگوهای همدیدی و نقش گردش منطقه‌ای جو در تولید گردوغبار محلی و منطقه‌ای بر روی استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

سمیه حاجیوند پایداری؛ یوسف شیخ الملوکی؛ تهمینه چهره آرا


منشأیابی جهتی رخدادهای گردوغبار شهر کرج

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 141-155

رسول باقرآبادی؛ مظاهر معین الدینی


تحلیل اثرات گرد و غبار بر مقره‌های برق دراستان خوزستان

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 125-135

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل