کلیدواژه‌ها = بارندگی
تحلیل تاثیر ابرناکی بر روی بازتابندگی و دمای روشنایی بدست آمده از داده های ماهواره ای متئوست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

سعیده خوارزمی؛ ابوالحسن غیبی؛ مهدی رهنما


شناسایی کانون‌های فعالیت تاوایی نسبی تراز 500 هکتوپاسکال مؤثر بر بارندگی در ایران

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 17-28

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی


بررسی عملکرد چهار روش کوچک‌مقیاس سازی بارش و دما تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: ایستگاه کرج

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 43-66

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ام البنی محمد رضاپور؛ حسین طبری


بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 2-16

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف