کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تحلیل عدم قطعیت ناشی از طول دوره آماری و مقیاس زمانی در برآورد شاخص بارش استاندارد شده با استفاده از روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

فاطمه پورحق وردی؛ ام البنین بذرافشان؛ حمید غلامی؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


بررسی عملکرد چهار روش کوچک‌مقیاس سازی بارش و دما تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: ایستگاه کرج

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 43-66

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ام البنی محمد رضاپور؛ حسین طبری