کلیدواژه‌ها = پیوند از دور
بررسی پیش بینی پذیری بارش شمال شرق ایران با رویکرد پیوند از دور و استفاده از واکاوی تغییرات الگوهای فشار سطح دریا در مقیاس سیاره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

رضا محمدی؛ مختار کرمی؛ عبدالرضا کاشکی؛ محمد احمدی


فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-32

محمد احمدی؛ امان اله فتح نیا؛ شعیب آب‌خرابات