کلیدواژه‌ها = سری‌های زمانی
مدل سازی سری های زمانی دما و بارش ماهانه در تبریز با استفاده از مدل حافظه بلندمدت ARFIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

مسعود فضلعلی پورمیاندوآب؛ پرویز نصیری؛ علی محمدیان مصمم


پیش بینی سری زمانی بارش سالانه ۱۲۵ ساله مشهد

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 83-94

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ نرگس عباسی؛ حجت رضایی پژند