کلیدواژه‌ها = HYSPLIT
گسیل و انتقال ذرات گردوغبار در منطقه جازموریان( مطالعه موردی: طوفان گرد و غبار 24 الی 26 نوامبر 2016)

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 41-54

فرشاد سلیمانی ساردو؛ نسیم حسین حمزه؛ سارا کرمی؛ سعیده ناطقی؛ محمد هاشمی نژاد


منشأیابی جهتی رخدادهای گردوغبار شهر کرج

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 141-155

رسول باقرآبادی؛ مظاهر معین الدینی