کلیدواژه‌ها = آزمون من-کندال
تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


بررسی آماری روند تغییرات دمای تر در ایران مرکزی

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 95-106

امیر حسین مشکوتی؛ سارا سلیمانی؛ محمد مرادی


بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی