کلیدواژه‌ها = آزمون من-کندال
تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


بررسی آماری روند تغییرات دمای تر در ایران مرکزی

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 95-106

امیر حسین مشکوتی؛ سارا سلیمانی؛ محمد مرادی


بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی